• Wesley posted an update 1 month ago

    Liście mają 14 czynnych alkaloidów, a samym z wysoce głośnych jest kokaina. Krasnodrzew pospolity to roślina wolna oraz chcąca pielęgnacji, Obecnie zatrudniana jest do realizacji Coca – Coli, ale trunek jest dekokaizowany, lecz jeszcze do realizacji narkotyku. W Polsce ich nie brak, więc wywnioskować można, że Narodowa nie jest poważnego mik…[Read more]

  • Wesley became a registered member 1 month ago